1 5 7 3 2 4 6
 
  g j f k h
 
   
 
 
  werkwijze
 
overzicht
werkwijze
 
De inspiratiebron van Lettie Tax is de mens. Dit thema werkt ze uit in brons en probeert daarbij de grenzen van dit materiaal te verkennen.

Het werk is filosofisch van aard. Het is gericht op het kritisch beschouwen van de werkelijkheid. Veel van de zichtbare werkelijkheid wordt weggelaten. De kijker vult het niet zichtbare aan met zijn eigen beschouwing. De beelden lijken statisch, maar door de bewegelijkheid in de
  oppervlaktebewerking en de begrenzing ontstaat een dynamisch beeld, waarin thema’s als 'vrijheid' en 'kringloop van het leven' steeds weer op een andere manier tot leven komen.

In haar hele beeldend oeuvre is te zien dat Lettie Tax zich bezighoudt met elementaire thema’s uit de klassieke beeldhouwkunst, zoals van massa naar de leegte en het onderzoek naar lijn en richting.